Publiczne Przedszkole nr 4
im. J. Brzechwy
w Rydułtowach
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Dobry Start

"Dobry Start"
Świadczenie "Dobry start" zostało wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunkow realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U.2018,poz.1061)

 

Świadczenie "Dobry start" przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł.

 

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku. Świadczenie będzie przysługiwać od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia.* Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukonczenia przez nie 24 roku życia.

 

Świadczenie "Dobry start" przysługuje:
- rodzicom, oiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
-osobom uczącym się

 

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie "Dobry start" należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 369 (tel. 32 457 47 97, 32 453 21 12).

 

Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Informację o przyznaniu świadczenia "Dobry start" oragan przesyła wniskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje o mozliwości odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenie "Dobry start" przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w godz. od 7.30 do 18.00.

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r.

 

*Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2018-06-12 Hanna Wawrzyńczyk Publikacja
Wyświetleń: 524